cs | en
 
 

Obchodní podmínky galerie Algiz

V Algiz Gallery platí obchodní podmínky v souladu s platným právním řádem ČR a se všemi právy a povinnostmi prodávajícího i kupujícího.

Cena a platba

Ceny um. děl nejsou na www.algizgallery.cz zveřejněny, nicméně na požádání Vám kompletní ceník zašleme elektronickou poštou, případně můžete naši galerii navštívit a informovat se tak osobně.  Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v galerii. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží bude připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Dílo vyexpedujeme – předáme dopravci hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně pět pracovních dní, dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že nebude možné dopravci předat dílo do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě).

 Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

  • Na dobírku - cenu dobírky připočítáváme podle tarifu České pošty. Tarif je dán hmotností zásilky, většina obrazů je do 3 kg, což je nyní v rámci ČR 150 Kč, u těžších obrazů pak může být cena dobírky do 250 Kč. Při zasílání na Slovensko bude cena dobírky cca 10 Eur u většiny obrazů, u těžších pak do 15 Eur.
  • Osobním odběrem zboží
  • Obrazy Vám můžeme po dohodě dovézt, za cenu benzínu. Chcete-li koupit více obrazů může být dovoz výhodnější než jejich zaslání poštou, dále je dovoz vhodný u velmi rozměrných obrazů

 Přehled možných způsobů úhrad zboží:

  • a) dobírkou (hotově řidiči dopravce nebo poště při předání zboží)
  • b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
  • c) platbou v hotovosti při osobním odběru
  • Na Slovensko je možnost poslání na dobírku bezproblémová, zaplatíte v eurech, my obdržíme v korunách

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, případně sepsat reklamační protokol přímo s dopravcem.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.

 

 
 
 
GALERIE ALGIZ     |     2009     |