cs | en
 

Magdalena Monhartová
<>
Magdalena Monhartová > Kolekce děl

Magdalena Monhartová

Narozena 18. srpna 1949 v Plzni


Rozhodujícím momentem pro autorčinu tvorbu byla pravidelná
keramická setkávání pod Pálavou v Dolních Věstonicích. Tento ryzí monumentální kraj s keramickou historií, sahající až hluboko do pravěku určil její keramický rukopis, který dále rozvíjí a obohacuje.

 

Její díla vyjadřují touhu po kráse poznamenanou uplývajícím časem; ten zanechává otisky již v nezpracovaném materiálu - hlíně. Jsou v ní skryté živé krásné tvary, které se někdy podaří “osvobodit”. Její díla vycházejí především ze základních jednoduchých tvarů, důležitý je na nich “obraz” zřejmého otisku rukou

- otisku připomínajícího v přenesené podobě dlaně v prehistorických jeskyních. Tyto základní atributy jsou ale v práci Magdaleny Monhartové pouze určitými variacemi, které tvoří i přes svůj rustikální tvar a pojetí spojnici se současnou dobou.


V dalším tvůrčím období se autorka zabývá kulturami přírodních a starověkých národů. Její realizace se obohacují o různé ornamenty a symboly. Především to jsou labyrtinty - mají i svůj hlubší filozofický a osobní podtext. Její poslední práce jsou dalším krokem na tvůrčí cestě - světelné věže, úly a další objekty jsou především strukturální plastikou. Autorka při nich pracuje s materiálem jako s architekturou, zároveň mu ale nechává barevnost,doplněnou nenásilným zatíráním vosků nebo použitím kysličníků. Velkou roli zde samozřejmě hraje světlo, představující snahu o neokázalý, meditativní, ale o to pravdivější umělecký výraz.

 
 
 
 
GALERIE ALGIZ     |     2009     |