cs | en
 

Svatopluk Vaněček
<>
Svatopluk Vaněček > O umělci

Svatopluk Vaněček

 

nar.  1953

 

Svatopluk Vaněček se narodil 15. dubna 1953 ; po ZŠ pro děti s vadami zraku v Praze studoval obor výtvarné zpracování keramiky na SPŠK v Bechyni a obor speciální pedagogiky a výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci.

 

Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramika, absolvoval výcvikový program arteterapeutické práce s hlínou a psychiatrické minimum. Jeho životním posláním se stala pomoc handicapovaným lidem.

 

Mnoho let pracoval jako arteterapeut v dětské psychiatrické léčebně a do nedávné doby napomáhal seniorům v klubu keramiky radostněji prožívat stáří. Vlastní keramiku tvoří od roku 1972 ve svém atelieru v jihočeském Sepekově a vystavuje jak na společných, tak i samostatných výstavách.

 

Svatopluk je keramik otevřeného srdce a pevné mysli. Narodil se v roce 1953 ve znamení berana a odmalička nosí na očích silné brýle. Chodíval často na půdu za svým dědečkem povídat si o vesmíru i o věcech pozemských a od té doby si rád povídá.

 

Taky má rád ženy, pivo a vůbec věci mezi nebem a zemí. Když jako kluk vymodeloval z moduritu svoje oblíbené Beatles, byl u něj rozpoznán talent a ruce mu položili do hlíny. Od té doby je tam má.

 

Hlava ve vesmíru a ruce v hlíně. „Hlína v sobě spojuje všechny živly naší planety - zemi, vodu, vzduch a nakonec i oheň“ říká Svatopluk - terapeut. Dělá tu práci rád, upřímně a hodně dlouho… Léčí hlínou a léčí -se- hlínou. Hlína má měkkou duši a každý, kdo jí držel, kdo jí mačkal, tvaroval, to ví. Ona je blahodárná. Je to země ze které jsme, chodíme po ní a zase se do ní vracíme. Takový je životaběh na naší kulaté planetě. A Svatopluk - hlavu ve vesmíru, ruce v hlíně - tvoří keramické KOULE.

 

Zamiloval se do tohoto božského tvaru, fascinuje ho jeho čistota, dokonalost a právě symbolika Země - místa našeho bytí. Koule je magická, ukrývá tajemství. Je v ní moc z původního a moc z budoucího, něco definitivního a přitom nekonečného. Koule je nejzákladnější ze všech tvarů, archetyp kosmu ... a je v ní stále co nacházet.

 

Jak říká Svatopluk: „Vznikli jsme z ní, žijeme na ní a nemyslíme na nic jiného!“

 
 
 
 
GALERIE ALGIZ     |     2009     |